top of page

Deheus | Vĩnh Long

Location | Địa Điểm : Vĩnh Long - Việt Nam
Year | Năm: 2015
Capacity | Công Suất: 200.000 Tons/ years | tấn/năm

Đây là nhà máy đầu tiên của De Heus tọa lạc ở gần sông, với hệ thống cảng riêng biệt nhằm nâng cao hiệu quả trong việc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm. Nhà máy cũng được đầu tư trang bị hệ thống xuất thành phẩm hàng xá nhằm vụ việc cung cấp thức ăn bằng xe bồn.

Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long là thị trường quan trọng của De Heus. Để tạo nền tảng vững chắc và phát triển thị phần hơn nữa tại khu vực này, De Heus thực hiện các dự án quan trọng: nhà máy thức ăn thủy sản Vĩnh Long, kho trung chuyển Vĩnh Long và Hậu Giang và tới đây là nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long, cách nhà máy thức ăn thủy sản khoảng 20km.

Với việc đầu tư chiến lược vào hệ thống cảng riêng cho nhà máy, De Heus có thể tận dụng hệ thống giao thông đường thủy quan trọng ở miền Tây Nam Bộ. Nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long cũng sẽ cung cấp sản phẩm cho khách hàng của De Heus tại thị trường Cam-pu-chia.

Tổng vốn đầu tư cho dự án nhà máy thức ăn chăn nuôi Vĩnh Long ước tính khoảng 30 triệu đô-la Mỹ. Công suất giai đoạn 1 là 200.000 tấn/năm và sản xuất là thức ăn chất lượng cao cho gia súc, gia cầm và bò. 

Project Gallery

bottom of page