top of page

Deheus | Myanmar

Location | Địa Điểm : Yangon - Myanmar
Year | Năm: 2019
Capacity | Công Suất: 200.000 Tons/ years | tấn/năm

Vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 vừa qua, De Heus Myanmar đã tổ chức trọng thể buổi Lễ Khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản tại Myanmar. Nhà máy mới này góp phần giúp người nuôi thủy sản ở Myanmar có cơ hội được tiếp cận với những sản phẩm chất lượng cao của De Heus với một mức giá hợp lí, giúp các trang trại có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai.


De Heus Khánh thành Nhà Máy Thức ăn Thủy Sản Tại Myanmar. Available at: https://www.deheus.com.vn/kham-pha-va-hoc-hoi/tin-tuc/de-heus-khanh-thanh-nha-may-thuc-an-thuy-san-tai-myanmar (Accessed: April 17, 2023).Project Gallery

bottom of page